POLER TARIM ve İNŞAAT A.Ş. olarak;

Özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verileriniz korunmasını önem veriyoruz. Bu amaçla, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun) kapsamında bilgilerinizin Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesinden sorumlu olan POLER TARIM ve İnşaat A.Ş.'ne başvurabilir, kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Böylelikle kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilecek, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini bilebilecek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebileceksiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Gizlilik konusunda daha fazla bilgi almak istediğiniz takdirde, sizlere yardımcı olmaya hazırız.

POLER TARIM ve İnşaat A.Ş. isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplamayacaktır. (Örn. İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi) Eğer sitemize kişisel bilgilerinizi verirseniz POLER TARIM ve İnşaat A.Ş. bu bilgileri gelecekte pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Ayrıca POLER TARIM ve İnşaat A.Ş. bu bilgileri kendi bünyesindeki çözüm ortaklarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. 

Kişisel bilgilerinizi önceden yolladıysanız ve kayıtlarımızdan silinmesini istiyorsanız lütfen bize site üzerindeki iletişim formundan ulaşın. Sizden talep edilmeyen bilgilerinizi bize verdiğiniz takdirde bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız.

İnternet'in yapısı gereği bilgiler Internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu şekillerde kullanımdan dolayı doğacak zarar POLER TARIM ve İnşaat A.Ş. sorumluluğunda değildir. 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikâyetlerinizi, info@polertarim.com.tr​ adresinden ya da şirketimizin (0 414) 313 36 33 – 312 24 21 numaralı telefonlarından bildirebilirsiniz.