Değerlerimiz, kişisel ve kurumsal özelliklerimizden, çalışma şeklimizden ve kurum kültürümüzden beslenmektedir. Bu değerleri iş ahlakımız, yönetim anlayışımız ve yaşam felsefemizin temeli olarak görüyoruz.

Sorumluluk: Tarım alanında önemli bir aktör olmak, bölgemizin ve ülkemizin gıda güvenliğine ve sürdürülebilirliğine destek olmak, çalışanlarımızın ve bulunduğumuz toplulukların esenliğine katkıda bulunmakla görevli ve bu sorumluluğumuzun farkındayız.

Dürüstlük: Bütünlük içinde hareket etmek, güven yaratmak ve iyi ilişkiler kurmak ve bunları sürdürmek için hayati önem taşır.

Sahiplenme: İşimizi en doğru şekilde, hakkıyla ve gönülden sahiplenerek yaparız.

Güven: Gerek şirket içi, gerekse müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla olan ilişkilerimizde işbirliğinin ana temelini güven oluşturmaktadır. Paydaşlarımızla kurduğumuz güvenli ilişkiler çerçevesinde ürün ve hizmetlerimizin performans, kalite ve tedarikinin sürekliliğini sağlarız.

Performans: Ana faaliyetlerimizden bireysel hedeflere kadar değişen bir yelpazede objektif değerlendirmeyi amaçlayan bir performans değerlendirme sistemi yardımıyla, performansımızı artıracak bireysel ve kurumsal gelişim stratejileri uygularız.

Takım ruhu: Dinlemeye, şeffaflığa, saygıya, çeşitliliğe, kararların uygulamasında dayanışmaya, kurallara saygı göstermeye ve özellikle zor zamanlarda karşılıklı desteğe dayalı, her bir çalışanımızın becerisini diğer takım üyelerinin bilgisiyle birleşerek takım halinde çalışırız.

Çeviklik: Değişime hızlı, verimli, etkin bir şekilde uyum sağlama yeteneği ve kapasitesi ile hareket ederiz.

Yenilikçilik: Yenilik önemlidir. Çünkü işimiz sürekli yüksek performans seviyesi gerektiren sonsuz bir arayıştır. Bilginin sınırlarını zorlamak, gerçekten farklı ve şaşırtıcı olan ürünler ve hizmetler yaratmanın yeni yollarını keşfetmek demektir. Her zaman bir adım önde olabilmek için yenilikçilik önemlidir.