Buğday Tohumculuğu

POLATHAN, Poler Tarımın ilk Ekmeklik buğday çeşididir. Kılçıklı, düzgün ve uzun başaklı, beyaz taneli, yumuşak, erkenci, hektolitre ağırlığı ve protein değeri yüksek, sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı oluşu ile POLATHAN, Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yazlık kuşakta bulunan bölgeler için ekime uygun ekmekllik buğday tohumu'dur.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile 2019 yılında yapılan anlaşma gereğince 2021 yılından itibaren POLATHAN Ekmeklik Buğdayının Üretim, Satış ve Dağıtımına başlanacaktır. 2019-2021 Yılları arasındaki dönemde ise Deneme Ekimleri ve Tohum Çoğaltma faaliyetleri yapılacaktır.

POLATHAN Ekmeklik Buğday Tohumlarının üretimi maksadıyla Mardin İli Derik İlçesinde bulunan Tohum Üretim Tesisimizin 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Bu Yatırım tamamlandığında tesisimizde bir sezonda 25.000 Ton Buğday veya Diğer Tahıl ve Hububat Tohumları Üretilebilecektir.