22 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük tarım illerinden biri olan Şanlıurfa’nın ekonomisine ve istihdam oranına katkı sağlayan Poler Tarım, kurulduğu günden bu yana tüm paydaşları ile yürüttüğü güvene dayalı ilişki içinde, tarımsal ürünler tarladan sofraya ulaşıncaya kadar, tarım sektörünün hemen her aşamasına katkıda bulunmaktadır.

Poler Tarım son 15-20 yılda Şanlıurfa’nın tarımsal üretim kapasitesinde kaydedilen büyük ilerleme sürecinde önemli gayretler sarf etmiştir. Ulusal ve uluslararası birçok firma ile yaptığı işbirlikleri ile hem çiftçilerin hem de bu sektörde faaliyet gösteren perakendecilerin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Şanlıurfa’da sektöründe öncü bir firma olmasından aldığı güç ile faaliyetlerini bölge sınırlarının dışına taşırmış, tohumun tarlaya düşmesinden, ürünlerin sanayicilere ile buluşturulmasına kadar geçen sürecin tamamında yer almaya çalışmıştır.

20 Yılı aşkın zamandır Tarım sektöründe ticari faaliyetlerini yürütüyor olması, bünyesinde alanında uzman çok sayıda personel barındırması ve Tarımsal Üretimin birçok aşamasında faaliyet gösteren bir şirket olması hasebiyle, Ülke tarımı, Global ölçekte tarımsal üretim ve gıda arzı, Ülke tarımının ve çiftçilerin problemleri ve çözüm önerileri konusunda ciddi bir bilgi birikime sahiptir. Güvenilirliğe ve kaliteye verdiği önem Poler Tarım’ı sektörde hemen her kesim tarafından tercih edilen bir partner olma özelliğine kavuşturmuştur. Bugün tüm ülke çapında ve uluslararası platformlarda faaliyet göstermeye gayret eden Poler Tarım’ı, karşılıklı güvene dayalı ilişkileri ve samimiyeti, bugün geldiği noktaya taşımada en önemli etkenler olmuştur.

Geçmişten bugüne edindiği tecrübeleri çağdaş ve akılcı yöntemler ile geleceğe taşımak üzere hazırlanan bu Stratejik Planın, önümüzdeki beş yıl içinde Poler Tarımı sektöründe söz sahibi güçlü bir aktör haline getireceğine inancım tamdır. Bu vesile ile bu planın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, önümüzdeki yılların şirketimize parlak başarılar getirmesini temenni ediyorum.